John Zerzan

Future Primitive

Division of labor, which has had so much to do with bringing us to the present global crisis, works daily to prevent our understanding the origins of this horrendous present. Mary Lecron Foster (1990) surely errs on the side of understatement in allowing that anthropology is today 'in danger of serious and damaging fragmentation.' Shanks and Tilley (1987b) voice a rare, related challenge: 'The point of archaeology is not merely to interpret the past but to change the manner in which the past is interpreted in the service of social reconstruction in the present.' Of course, the social sciences themselves work against the breadth and depth of vision necessary to such a reconstruction. In terms of human origins and development, the array of splintered fields and sub-fields- anthropology, archaeology, paleontology, ethnology, paleobotany, ethnoanthropology, etc., etc. - mirrors the narrowing, crippling effect that civilization has embodied from its very beginning.

Futur Primitiu

Eris varem comencar a interessar pels corrents anarquistes de critica a la civilitzacio, anticivilitzacio o l'etiqueta de moda de primitivistes a rel de la visita d'en John Zerzan a Barcelona I' any passat, i de la torbacio que les seves intervencions varen provocar en els altres ponents, especialment una membre d'OXFAM, aixi varem iniciar en la lectura de "future primitive" i d'aqui a texts de Fredy Perlman, John Moore, Bob Black i d'altres critics a la civilitzacio.

Venint de la tradicio anarquista Barcelonina, ens va sorprendre forca la frescor i l'originalitat de molts dels seus plantejaments, fugint de compromisos amb el sistema i de posicions realistes. Encara que no ens identifiquem al cent per cent amb ells (ni amb ningu, ni tan sols entre nosaltres), hi em trobat molts encerts i pensem que el seu coneixement i el seu debat poden ajudarnos a superar l'estat de prostracio de I' anarquisme a ca nostra.

Ens caldra revisar moltes de les bases que fa un temps eren forca solides, Kropotkin no es un capdavanter de l'ecologisme, sino un credul progressista, malgrat que l'aportacio dels capitols I, II i III de "Mutual aid" siguin una troballa encara avui, fins i tot des de el punt de vista biologic. I no cal dir de tot el Ilegat d'un determinat anarcosindicalisme, o com diuen alguns critics de la civilitzacio "anarquisme d'estat".